menu
IDEALNE OKNA DLA TWOJEGO DOMU

IDEALNE OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Skontaktuj się z nami !

 

 

WTM Turkowiak Sp. J. NIP:8992776238REGON:362833432

OKNOPLAST WROCŁAW ZWYCIĘSKA

 

 

Biuro czynne:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota - 9:00-13:00

 

adres 53-033 Wrocław ul. Zwycięska 9-23 / lok.6

tel./fax 71-759-15-22

wtm@oknoplast.com.pl

OKNOPLAST WROCŁAW DŁUGOSZA

 


 

Biuro czynne:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota - tylko umówione spotkania

 


 

 

adres 51-162 Wrocław ul. Długosza 31/39

tel./fax 71-715-95-30

wtm.dlugosza@oknoplast.com.pl

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) przesyłamy informację o sposobach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o prawach, jakie Państwo posiadają w związku z ich przetwarzaniem.

 Administratorem Państwa danych osobowych jest WTM Turkowiak Spółka Jawna z siedzibą na ul. Zwycięskiej 9-23/lok.6, 53-033 Wrocław, która przetwarza Państwa dane zgodnie z przepisami prawa. Celem przetwarzania danych jest przedstawianie ofert, realizacja procesu zamówień, fakturowanie, prowadzenie dokumentacji księgowej oraz możliwość ewentualnego kontaktu w sprawie serwisów. Zapewniamy, że nasza firma przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych. Dotyczy to zarówno naszych dotychczasowych jak i potencjalnych Klientów. Państwa dane będą udostępniane naszym uprawnionym pracownikom, a na etapie posprzedażowym, w razie konieczności: podmiotom wspierajacym nas w procesie obsługi klienta, uprawnionym  podwykonawcom,  podmiotom świadczącym nas usługi księgowe, podmiotom świadczącym działalność pocztową i kurierską, orgamon administracji publicznej, jeśli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzecznictwa sądowego. Mają Państwo zapewnione prawo dostępu do treści obejmujących Państwa dane osobowe, żądania sprostowania bądź usunięcia ich z bazy, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (GIODO, Urząd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przetważania danych osobowych prosimy o kontakt na adres wtm@oknoplast.com.pl